Bài 14

Soạn bài Động từ

Soạn bài Động từ

Soạn bài Động từ giúp học sinh nắm vững kiến thức về động từ và trả lời các câu hỏi soạn bài Động từ bài tập trang 145, 146 và 147 SGK Ngữ văn 6 tập 1.

Soạn bài Cụm động từ

Soạn bài Cụm động từ

Hướng dẫn soạn bài Cụm động từ lớp 6 giúp em hiểu thế nào là cụm động từ và cấu tạo của nó, gợi ý trả lời các câu hỏi soạn văn bài Cụm động từ trang 147, 148, 149 SGK Ngữ văn 6 tập 1.