Bài 14: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo

Bài 4 trang 50 SGK Địa lí 8

Bài 4 trang 50 SGK Địa lí 8

Giải bài 4 trang 50 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Vì sao cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích lớn ở Đông Nam Á?

Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 8

Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 8

Giải bài 3 trang 50 Sách giáo khoa Địa lí lơp 8, Quan sát hình 14.1 và hình 15.1. Cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua. Cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào?

Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 50 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Nêu đặc điểm gió mùa hạ, mùa đông. Vì sao chúng ta lại có đặc điểm khác như vậy?

Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 8

Giải bài 1 trang 50 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Quan sát hình 14.1, trình bày đặc điểm địa hình Đông Nam Á và ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ thuộc khu vực này?