Bài 14: Bạch cầu - Miễn dịch

Bài 2 trang 47 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 47 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 47 sgk Sinh học 8. Vận dụng kiến thức Sinh 8 đã học, liên hệ sự miễn dịch tự nhiên và miễn dich nhân tạo của bản thân

Bài 1 trang 47 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 47 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 47 sgk Sinh học 8. Các tế bào limphô trong bạch cầu bảo vệ cơ thể như thế nào?