Bài 13 vật lý 6 - Máy cơ đơn giản

Giải vật lý lớp 6 bài 13 Máy cơ đơn giản chi tiết trả lời các câu hỏi trang 42 và 43 SGK môn vật lý 6.

Bài C2 trang 42 sgk Vật lí 6

Bài C2 trang 42 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập C2 trang 42 sách giáo khoa Vật lý lớp 6: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

X