Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng

Bài 2 trang 87 SGk Tin học 10

Bài 2 trang 87 SGk Tin học 10

Giải bài 2 trang 87 Sách giáo khoa Tin lớp 10: nhận xét ưu và nhược điểm của các hệ điều hành Windows, Linux và UNIX.

Bài 1 trang 87 SGk Tin học 10

Bài 1 trang 87 SGk Tin học 10

Giải bài 1 trang 87 Sách giáo khoa Tin lớp 10: Hãy nêu tên các hệ điều hành và các phiên bản của nó mà em biết.