Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Bài 4 trang 44 sgk Sinh 8

Bài 4 trang 44 sgk Sinh 8

Giải bài 4 trang 44 sgk Sinh học 8. Thành phần và mối quan hệ của môi trường trong cơ thể.

Bài 3 trang 44 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 44 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 44 sgk Sinh học 8. Áp dụng kiến thức Sinh 8 đã học, tính xem cơ thể ngời có bao nhiêu lít máu.

Bài 2 trang 44 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 44 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 44 sgk Sinh học 8. Môi trường trong tồn tại ở tất cả các cơ quan, bộ phận của cơ thể

Bài 1 trang 44 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 44 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 44 sgk Sinh học 8. Thành phần cấu tạo của máu, chức năng của các thành phần đó trong máu và môi trường cơ thể.

Câu hỏi bài 13 trang 43 sgk Sinh 8

Câu hỏi bài 13 trang 43 sgk Sinh 8

Trả lời câu hỏi bài 13 trang 43 sgk Sinh học 8. Áp dụng kiến thức Sinh 8 đã học lý giải hiện tượng trong cơ thể con người, tìm hiểu về thành phần và chức năng của huyết tương.

Câu hỏi bài 13 trang 42 sgk Sinh 8

Câu hỏi bài 13 trang 42 sgk Sinh 8

Trả lời câu hỏi bài 13 trang 42 sgk Sinh học 8. Điền từ thích hợp vào ô trống để ghép đúng các câu về máu và môi trường trong cơ thể.