Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 6

Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí lớp 6, Hãy sắp xếp các núi có độ cao tuyệt đối là: 956m, 789m, 1556m, 1678m, 2354m, 3143m vào bảng dưới đây sao cho phù hợp