Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 3 trang 73 SGK Sử 8

Bài 3 trang 73 SGK Sử 8

Giải bài 3 trang 73 SGK Lịch Sử 8. Niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 2 trang 73 SGK Sử 8

Bài 2 trang 73 SGK Sử 8

Giải bài 2 trang 73 SGK Lịch Sử 8. Từ trong cuộc chiến tranh, cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.

Bài 1 trang 73 SGK Sử 8

Bài 1 trang 73 SGK Sử 8

Giải bài 1 trang 73 SGK Lịch Sử 8. Thái tử Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát. Quân phiệt Đức, Áo-Hung chớp lấy cơ hội này để gây chiến tranh.

Câu hỏi bài 13 trang 72 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 13 trang 72 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 13 trang 72 sgk Lịch Sử 8. Sự chuyển biến chiến sự của các Quốc gia ở giai đoạn thứ 2, phe liên minh thất bại và đầu hàng.

Câu hỏi bài 13 trang 71 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 13 trang 71 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 13 trang 71 sgk Lịch Sử 8. Các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất vì mong muốn thanh toán đối thủ để chia lại thuộc địa.