Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 6

Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí lớp 6, Chọn các từ: uốn nếp, đứt gãy, xâm thực, phong hóa, núi lửa, bồi tụ, động đất rồi điền vào bảng dưới đây sao cho phù hợp