Soạn văn 9 bài 12

Tài liệu soạn văn 9 bài 12 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 1 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Cảm nhận được tình yêu thương con và ước vọng của người mẹ dân tộc Tà-ôi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước qua Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ ngọt ngào, tha thiết của Nguyễn Khoa Điềm.
  • Qua bài thơ Ánh trăng, hiểu được ý nghĩa của hình ảnh vầng trăng, từ đó thấm thía cảm xúc ân tình với quá khứ gian lao, tình nghĩa của Nguyễn Duy, biết rút ra bài học về cách sống cho mình.
  • Vận dụng kiến thức đã học về từ vựng để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp và trong văn chương
  • Biết đưa yếu tố nghị luận vào bài văn tự sự một cách hợp lí.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.

Bài 2 trang 160 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 2 trang 160 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 160 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Bài 1 trang 161 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 1 trang 161 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 161 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Bài 2 trang 161 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 2 trang 161 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 161 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận