Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Bài 2 trang 69 SGK Sử 8

Bài 2 trang 69 SGK Sử 8

Giải bài 2 trang 69 SGK Lịch Sử 8. Xuất hiện công ty độc quyền và chính sách xâm lược hiếu chiến, đế quốc Nhật có đặc điểm là đế quốc phong kiến quân phiệt.

Bài 1 trang 69 SGK Sử 8

Bài 1 trang 69 SGK Sử 8

Giải bài 1 trang 69 SGK Lịch Sử 8. Duy tân Minh Trị 1868 là cuộc c ải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hâu.

Câu hỏi bài 12 trang 67 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 12 trang 67 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 12 trang 67 sgk Lịch Sử 8. Cuộc Duy Tân Minh Trị, được tiến hành trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự