Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

Bài thực hành 4 SGK Tin học 10

Bài thực hành 4 SGK Tin học 10

Hướng dẫn bài thực hành số 4 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Giới thiệu các thao tác cơ bản tác động lên cửa sổ, biểu tượng, bảng chọn trong Windows,...

Bài thực hành 3 SGK Tin học 10

Bài thực hành 3 SGK Tin học 10

Hướng dẫn bài thực hành số 3 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Làm quen với hệ điều hành, đăng nhập một người dùng mới, các cách thoát ra khỏi hệ thống,...

Bài 6 trang 84 SGK Tin học 10

Bài 6 trang 84 SGK Tin học 10

Giải bài 6 trang 84 sách giáo khoa Tin học lớp 10 : Các bước cần thực hiện để khởi động chương trình Disk Cleanup...

Bài 5 trang 84 SGK Tin học 10

Bài 5 trang 84 SGK Tin học 10

Giải bài 5 trang 84 Sách giáo khoa Tin lớp 10: Hãy nêu cách tìm tất cả các tệp âm thanh có phần mở rộng là .MP3.

Bài 4 trang 84 SGK Tin học 10

Bài 4 trang 84 SGK Tin học 10

Giải bài 4 trang 84 Sách giáo khoa Tin lớp 10: cách tìm tất cả các tệp văn bản có phần mở rộng là .DOC và tên bắt đầu bằng ba kí tự BTT.

Bài 3 trang 84 SGK Tin học 10

Bài 3 trang 84 SGK Tin học 10

Giải bài 3 trang 84 Sách giáo khoa Tin lớp 10: Liệt kê thứ tự thao tác để tạo một thư mục mới trên đĩa mềm A...

Bài 1 trang 84 SGK Tin học 10

Bài 1 trang 84 SGK Tin học 10

Giải bài 1 trang 84 Sách giáo khoa Tin lớp 10: Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống, Các cách đó khác nhau như thế nào.