Bài 11 vật lý 6 - Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Giải vật lý lớp 6 bài 11 Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng chi tiết trả lời các câu hỏi trang 36 đến 38 SGK môn vật lý 6.

Bài C7 trang 38 sgk Vật lí 6

Bài C7 trang 38 sgk Vật lí 6

Giải bài C7 trang 38 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Hòa 50g muối ăn vào 0,5l nước rồi đo khối lượng riêng của nước muối đó.

Bài C6 trang 38 sgk Vật lí 6

Bài C6 trang 38 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C6 trang 38 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tính khối lượng và trọng lượng của chiếc đầm sắt có thể tích 40 dm³.

Bài C5 trang 38 SGK Vật lí 6

Bài C5 trang 38 SGK Vật lí 6

Trả lời câu hỏi bài C5 trang 38 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân.

Bài C4 trang 37 sgk Vật lí 6

Bài C4 trang 37 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C4 trang 37 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống...

Bài C3 trang 37 sgk Vật lí 6

Bài C3 trang 37 sgk Vật lí 6

Trả lời câu hỏi bài tập C3 trang 37 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tìm các chữ trong khung điền vào các ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng.

Bài C2 trang 37 SGK Vật lí 6

Bài C2 trang 37 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C2 trang 37 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : tính khối lượng của một khối đá biết thể tích là 0,5m³

Bài C1 trang 36 sgk Vật lí 6

Bài C1 trang 36 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C1 trang 36 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ.

X