Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động

Bài 3 trang 39 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 39 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 39 sgk Sinh học 8. Để hệ cơ phát triển cân đối, xương chắc khỏe mỗi chúng ta cần làm gì?

Bài 1 trang 39 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 39 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 39 sgk Sinh học 8. Đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân