Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Bài 4 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 6

Bài 4 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 4 trang 18 Tập bản đồ Địa lí lớp 6, Dựa vào số liệu về diện tích các đại dương trên thế giới trong SGK (trang 35), em hãy thực hiện các yêu cầu sau

Bài 3 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 6

Bài 3 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 3 trang 17 Tập bản đồ địa lí lớp 6, Dựa vào diện tích đã thể hiện trên bản đồ ở hình 3 - trang 18, em hãy điền tiếp tên các lục địa vào chỗ chấm và trả lời câu hỏi