Bài 11: Tệp và quản lí tệp

Bài 7 trang 71 SGK Tin học 10

Bài 7 trang 71 SGK Tin học 10

Giải bài 7 trang 71 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: chỉ ra đường dẫn đến tệp happybirthday.mp3, EmHocToan.zip...

Bài 6 trang 71 SGK Tin học 10

Bài 6 trang 71 SGK Tin học 10

Giải bài 6 trang 71 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Trong hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ.

Bài 4 trang 71 SGK Tin học 10

Bài 4 trang 71 SGK Tin học 10

Giải bài 4 trang 71 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: không thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT cùng một thư mục.

Bài 3 trang 71 SGK Tin học 10

Bài 3 trang 71 SGK Tin học 10

Giải bài 3 trang 71 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai.

Bài 1 trang 71 SGK Tin học 10

Bài 1 trang 71 SGK Tin học 10

Giải bài 1 trang 71 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Tệp là một tâp hợp các thông tin có liên quan với nhau, được mã hóa...