Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Các mục chính thuộc lịch sử 12 bài 11 mà các em cần ghi nhớ:

I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

II. Xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh

Cùng Đọc tài liệu đi vào tìm hiểu, ghi nhớ lại kiến thức và hướng dẫn giải bài tập lịch sử 12 bài 11 dưới đây: