Bài 107 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Bài 107 trang 42 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 107 trang 42 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 107 trang 42 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 12 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 107 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

 Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu Đúng Sai

a) Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3.

   

b) Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.

   

c) Một số chia hết cho 15 thì chia hết cho 3.

   

d) Mộtsố chia hết cho 45 thì chia hết cho 9.

   

» Bài tập trước: Bài 106 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 107 trang 42 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

- Dấu hiệu chia hết cho 3 là: các số có tổng chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

- Dấu hiệu chia hết cho 9 là: các số có tổng chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 107 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Câu Đúng Sai

a) Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3.

X  

b) Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.

  X

c) Một số chia hết cho 15 thì chia hết cho 3.

X  

d) Mộtsố chia hết cho 45 thì chia hết cho 9.

X  

Giải thích

a) Số chia hết cho \(9\) viết được dưới dạng \(9k, k\in\mathbb N\). Mà \(9\) chia hết cho \(3\) do đó một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3. 

b) Ta lấy một ví dụ chứng minh khẳng định không đúng 

VD. \(15\) chia hết cho \(3\) nhưng không chia hết cho \(9\)

c) Tương tự như câu a do \(15\) chia hết cho \(3\) nên số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.

d) Tương tự như câu a do \(45\) chia hết cho \(9\) nên số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9.

» Bài tập tiếp theo: Bài 108 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 107 trang 42 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top