Bài 10 vật lý 6 - Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Giải vật lý lớp 6 bài 10 Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng chi tiết trả lời các câu hỏi trang 34 và 35 SGK môn vật lý 6

Bài C9 trang 35 sgk Vật lí 6

Bài C9 trang 35 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C9 trang 35 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niutơn?

Bài C8 trang 35 sgk Vật lí 6

Bài C8 trang 35 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn bài C8 trang 35 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Thử làm một lực kế ở nhà và chia độ cho lực kế đó.

Bài C7 trang 35 sgk Vật lí 6

Bài C7 trang 35 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C7 trang 35 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Vì sao trên các cân bỏ tủi bán ở ngoài phố ngưới ta không chia độ theo đơn vị Niuton ?

Bài C6 trang 34 sgk Vật lí 6

Bài C6 trang 34 sgk Vật lí 6

Đáp án trả lời câu hỏi bài tập C6 trang 34 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống.

Bài C5 trang 34 sgk Vật lí 6

Bài C5 trang 34 sgk Vật lí 6

Giải bài tập câu hỏi C5 trang 34 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? Tại sao phải cầm như thế?

Bài C4 trang 34 sgk Vật lí 6

Bài C4 trang 34 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C4 trang 34 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa Vật lí 6.

Bài C3 trang 34 SGK Vật lí 6

Bài C3 trang 34 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn cách giải bài C3 trang 34 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

Bài C2 trang 34 sgk Vật lí 6

Bài C2 trang 34 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C2 trang 34 sách giáo khoa Vật lí lớp 6. Tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ở nhóm em.

Bài C1 trang 34 sgk Vật lí 6

Bài C1 trang 34 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C1 trang 34 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu.

X