Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 10 : Ba định luật Niu-tơn

10

Hướng dẫn làm bài 10 : ba định luật niu-tơn

Hướng dẫn giải bài 15 trang 65 sgk Vật Lý lớp 10

Các em làm quen với khái niệm phản lực và chỉ ra cặp lực và phản lực trong những va chạm cụ thể

Cách giải bài 14 trang 65 sgk Vật Lý lớp 10

Em hãy miêu tả phản lực của một túi thức ăn tác động lên tay khi ta xách nó

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 13 trang 65 sgk

Xác định độ lớn của lực tác động lên ô tô tải và ô tô con khi hai xe chạy ngược chiều và va chạm với nhau

Đáp án bài 12 trang 65 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định vận tốc bay của quả bóng khi biết khối lượng của nó và độ lớn của lực tác động lên trái bóng

Hướng dẫn giải bài 11 trang 65 sgk Vật Lý lớp 10

So sánh lực được tạo ra gia tốc và trọng lượng của vật trong hoàn cảnh cụ thể được nêu

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 10 trang 65 sgk

Xác định cách viết đúng nhất hệ thức của định luật II Niutơn

Cách giải bài 9 trang 65 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định lực của một vật tác động lên mặt bàn và ngược lại

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 65 sgk

Xác định câu trả lời đúng trong những câu đầu bài đưa ra dựa trên những kiến thức về lực đã được học

Bài 7 trang 65 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập và đáp án bài 7 trang 65 sách giáo khoa Vật lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài 6 trang 64 sgk Vật Lý lớp 10

Tiếp theo các em được làm quen với khái niệm cặp lực và phản lực
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu