Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Địa lí 11 về các dạng địa hình chính và các sông lớn ở Trung Quốc, nhận xét sự thay đổi tổng dân số, dân số nông thôn và dân số thành thị của Trung Quốc.

Bài 1 trang 90 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 90 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 90 SGK Địa lí 11 với nội dung dựa vào hình 10.1, nêu đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc.

Bài 2 trang 90 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 90 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 90 SGK Địa lí 11: Phân tích những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc.

Bài 3 trang 90 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 90 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 90 SGK Địa lí 11 với nội dung dựa vào hình 10.1 và hình 10.4, nhận xét và giải thích đặc điểm phân bố dân cư của Trung Quốc

Bài 4 trang 90 SGK Địa lí 11

Bài 4 trang 90 SGK Địa lí 11

Bài 4 trang 90 SGK Địa lí 11 với nội dung chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào?

Câu hỏi thảo luận trang 92 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 92 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 92 SGK Địa lí 11 về Trung Quốc có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển các ngành công nghiệp khai thác, luyện kim và sản xuất hàng tiêu dùng?