Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Các mục chính thuộc lịch sử 12 bài 10 mà các em cần ghi nhớ:

I. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

II. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

Cùng Đọc tài liệu đi vào tìm hiểu, ghi nhớ lại kiến thức và hướng dẫn giải bài tập lịch sử 12 bài 10 dưới đây: