Bài 1 trang 76 SGK Công nghệ 11

Giải bài 1 trang 76 SGK Công nghệ 11 với nội dung nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí....

Hướng dẫn trả lời bài 1 trang 76 sách giáo khoa Công nghệ 11 giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp:

Bài 1 trang 76 SGK Công nghệ 11

Đề bài: Hãy nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí.

Giải bài 1 trang 76 SGK Công nghệ 11

Trả lời chi tiết

- Các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí: Độ bền, độ dẻo, độ cứng.

a. Độ bền:

-  ĐN: biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu.

-  Ý nghĩa: Là chỉ tiêu cơ bản của vật liệu.

-  Giới hạn bền kéo: Đặc trưng cho độ bền kéo của vật liệu (bk).

-  Giới hạn bền nén: Đặc trưng cho độ bền kéo của vật liệu (bn).

b. Độ dẻo:

-  ĐN: Biểu thị khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của vật liệu.

-  Ý nghĩa: Đặc trưng cho độ dẻo của vật liệu.

c. Độ cứng:

-  ĐN: Khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt dưới tác dụng của lực.

-  Đơn vị đo độ cứng:

+ Brinen (HB):

+ Rocven (HRC):

+ Vicker (HV)

Trả lời bài 1 trang 76 SGK Công nghệ 11 ngắn gọn

- Có 3 tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí:

+ Độ bền: Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

+ Độ dẻo: Biểu thị khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

------

Đọc Tài Liệu vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi bài 1 trang 76 SGK Công nghệ 11 với mong muốn giúp các em hiểu bài kỹ hơn, qua đó chuẩn bị bài học ở nhà.

Giải bài tập SGK công nghệ 11


Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM