Bài 1 trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 75 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập một phần trả lời câu hỏi luyện tập, soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài

Gạch một gạch dưới các kết hợp từ đúng:

– bản (tuyên ngôn) – bảng (tuyên ngôn);

– (tương lai) sáng lạng – (tương lai) xán lạn;

– bôn ba (hai ngoại) – buôn ba (hải ngoại);

– (bức tranh) thủy mặc – (bức tranh) thủy mạc;

– (nói năng) tùy tiện – (nói năng) tự tiện.

Trả lời bài 1 trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Phương án đúng là:

– (1) bản (tuyên ngôn);

– (2) (tương lai) xán lạn;

– (3) bôn ba (hải ngoại);

– (4) (bức tranh) thuỷ mặc;

– (5) (nói năng) tuỳ tiện.

-------------

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi bài 1 trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1 được Đọc tài liệu biên soạn chi tiết giúp các em soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) trong chương trình soạn văn 6 tốt hơn trước khi đến lớp.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X