Bài 1 trang 68 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 68 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chữa lỗi dùng từ

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 68 SGK Ngữ văn 6 tập một phần trả lời câu hỏi luyện tập, soạn bài Chữa lỗi dùng từ chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài

Hãy lược bỏ những từ trùng lặp trong các câu sau:

a) Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng đều rất lấy làm quý mến bạn Lan.

b) Sau khi nghe cô giáo kể câu chuyện ấy, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện này vì những nhân vật ấy đều là những nhân vật có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

c) Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành, lớn lên.

Trả lời bài 1 trang 68 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Câu trả lời tham khảo

Cách trình bày 1

Cả ba câu đều mắc lỗi: lỗi lặp thừa từ.

Sửa lại:

a) Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng rất lấy làm quý mến bạn ấy.

b) Sau khi nghe cô giáo kể, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện vì họ đều là những người có phẩm chất tốt đẹp.

c) Quá trình vượt núi cao cũng làm con người trưởng thành.

Cách trình bày 2

Lược bỏ các từ ngữ trùng lặp

a, Bỏ một từ “bạn Lan”

- Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp đều rất quý mến bạn.

b, Câu lặp ba từ “nhân vật”, cần lược bỏ

- Sau khi nghe cô giáo kể câu chuyện ấy ai cũng đều thích những nhân vật trong câu chuyện này, họ là những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

c, Từ lớn lên và trưởng thành có nghĩa tương đồng nhau, cần bỏ bớt 1 từ.

- Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành.

-------------

Đọc tài liệu vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi bài 1 trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1 với mong muốn giúp các em hiểu bài kỹ hơn, qua đó soạn bài Chữa lỗi dùng từ trong chương trình soạn văn 6 được tốt nhất trước khi tới lớp

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X