Bài 1 trang 54 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 25/01/2023 - Tác giả:

Bài 1 trang 54 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có xu hướng đạt cấu hình electron bền vững

Hướng dẫn trả lời bài 1 trang 54 SGK Hóa 10 thuộc Bài 8: Quy tắc octet - Chương 3: Liên kết hóa học - SGK Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo..

Câu hỏi: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có xu hướng đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm argon khi tham gia hình thành liên kết hóa học?

A. Fluorine

B. Oxygen

C. Hydrogen

D. Chlorine

Trả lời:

- Fluorine (Z = 9): 1s22s22p5⇒ Có 7 electron lớp ngoài cùng ⇒ Có xu hướng nhận 1 electron thành F- có cấu hình: 1s22s22p6 giống với cấu hình khí hiếm Ne.

- Oxygen (Z = 8): 1s22s22p4 ⇒ Có 6 electron lớp ngoài cùng ⇒ Có xu hướng nhận 2 electron thành O2- có cấu hình: 1s22s22p6 giống với cấu hình khí hiếm Ne.

- Hydrogen (Z = 1): 1s1⇒ Có xu hướng góp chung 1 electron để tạo thành 1 cặp electron dùng chung đạt cấu hình: 1s2 giống với cấu hình khí hiếm He.

- Chlorine (Z = 17): 1s22s22p63s23p5⇒ Có xu hướng nhận 1 electron thành Cl- có cấu hình: 1s22s22p63s23p6 giống với cấu hình khí hiếm Ar.

Vậy nguyên tử của nguyên tố chlorine có xu hướng đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm argon.

=> Đáp án đúng là: D

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời bài 1 trang 54 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ giải bài tập hóa 10 chân trời sáng tạo mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM