Bài 1 trang 51 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 51 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 1 trang 51 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 1 phần trả lời câu hỏi Cách liên kết các đoạn văn trong văn bản, soạn bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản ngắn gọn nhất giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài

a. Đọc hai đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu bên dưới.

Bắt đầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó. Thể là cần đến khoa học lịch sử, lịch sử dân tộc, có cả lịch sử thế giới. 

Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ. Hiểu đúng hài văn dã tốt. Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ.

(Theo Lê Trí Viễn)

- Hai đoạn văn trên liệt kê hai khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học. Đó là những khâu nào ?

- Tìm các từ ngữ liên kết trong hai đoạn vãn trên.

- Để liên kết các đoạn có quan hệ liệt kê, ta thường dùng các từ có tác dụng liệt kê. Hãy kể tiếp các phương tiện liên kết có quan hệ liệt kê (trước hết, đầu tiên...).

b. Đọc hai đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới.

Trước đó mấy hôm, lúc di ngang qua làng Hoà An hẫỵ chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường dôi với tôi là một nơi xa lạ. Tôi di chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đó treo tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng.

Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái dinh làng Hoà Âp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tỏi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

- Tìm quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn văn trên.

- Tìm từ ngữ liên kết giữa hai đoạn văn đó.

- Để liên kết hai đoạn văn có ý nghĩa đối lập, ta thường dùng từ ngữ biểu thị ý nghĩa đối lập. Hãy tìm thêm các phương tiện liên kết đoạn có ý nghĩa đối lập (nhưng, trái lại...).

c. Đọc lại hai đoạn văn ở mục I.2 trang 50, 51 và cho biết đó thuộc từ loại nào. Trước đó là khi nào? Chỉ từ, đại từ cũng được dùng làm phương tiện liên kết đoạn. Hãy kể tiếp các từ có tác dụng này (đó, này..)

d. Đọc hai đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới.

Bây giờ, khi Bác viết gì cũng đưa cho một số đồng chí xem lại, chỗ nào khó hiểu thì các đồng chí bảo cho mình sửa chữa.

Nói tóm lại, viết cũng như mọi việc khác, phải có chí, chớ giấu dốt, nhờ tự phê bình và phê bình mà tiến bộ.

(Hồ Chí Minh, Cách viết)

– Phân tích mối quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn văn trên.

– Tìm từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn đó.

– Để liên kết đoạn có ý nghĩa cụ thể với đoạn có ý nghĩa tổng kết, khái quát, ta thường dùng các từ ngữ có ý nghĩa tổng kết, khái quát sự việc. Hãy kể tiếp các phương tiện liên kết mang ý nghĩa tổng kết, khái quát (tóm lại, nhìn chung,…)

Trả lời bài 1 trang 51 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Tham khảo một số cách trình bày dưới đây

Cách trình bày 1

a. 

- Hai khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học là: Tìm hiểu và cảm thụ.

- Các từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn trên: Bắt đầu, sau

- Để liên kết các đoạn có quan hệ liệt kê, ta thường dùng các từ có tác dụng liệt kê. Các phương tiện liên kết có quan hệ liệt kê là: bắt đầu, tiếp theo, tiếp đó, sau đó, thứ nhất, thứ hai…

b. 

- Quan hệ ý nghĩa giữa 2 đoạn văn : sự tương phản, đối lập khi chưa đi học và khi đi học của nhân vật "tôi"

- Từ ngữ liên kết 2 đoạn văn : nhưng

- Kể thêm các phương tiện liên kết đoạn văn mang ý nghĩa đối lập tương phản : trái lại, tuy vậy, ngược lại, thế mà, ...

c. 

- Từ "đó" thuộc loại đại từ. Trước "đó" là trước lúc nhân vật "tôi" lần đầu tiên cắp sách tới trường.

- Các đại từ được dùng làm phương tiện liên kết đoạn: từ đó, trước đó, sau đó, từ ấy,...

d. 

- Mối quan hệ ý nghãi của 2 đoạn văn : tổng kết, khái quát.

- Từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn : nói tóm lại

- Kể thêm các phương tiện liên kết mang ý nghĩa tổng kết, khái quát : tóm lại, nhìn chung, tổng kết lại, nói tóm lại, ...

Cách trình bày 2

CâuQuan hệ ý nghĩaTừ ngữ liên kếtTừ liên kết tương ứng
aliệt kê hai khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ: khâu tìm hiểu và khâu cảm thụ

- Bắt đầu là…

- Sau khâu tìm hiểu là…

trước hết, đầu tiên, thoạt đầu,… - tiếp đến, tiếp theo, sau nữa,…; một là - hai là…
bcùng nói về cảm xúc của nhân vật “tôi” với ngôi trường Mĩ Línhưngnhưng, trái lại, vậy mà, song,…
cthời gianTrước đóđó, này, kia,…
dquan hệ giữa nội dung cụ thể và nội dung tổng kếtNói tóm lạinhư vậy, nhìn chung, tóm lại,…

Ghi nhớ

- Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng các phương tiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa của chúng. 

- Có thể sử dụng các phương tiện liên kết chủ yếu sau đây để thể hiện quan hệ giữa các đoạn văn:

  • Dùng từ ngữ có tác dụng liên kết :quan hệ từ, đại từ, chỉ từ, các cụm từ thể hiện ý liệt kê, so sánh, đối lập, tổng kết, khái quát,...
  • Dùng câu nối.

-----------------

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi bài 1 trang 51 SGK ngữ văn 8 tập 1 được Đọc tài liệu biên soạn chi tiết giúp các em soạn bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản trong chương trình soạn văn 8 tốt hơn trước khi đến lớp.

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM