Bài 1 trang 48 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Xuất bản: 12/01/2023 - Tác giả:

Bài 1 trang 48 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Nguyên tố X có Z = 38, có cấu hình electron lớp ngoài cùng và sát ngoài cùng là 4s24p65s2.

Hướng dẫn trả lời bài 1 trang 48 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 8: ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN VÀ Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - Chủ đề 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu hỏi

Nguyên tố X có Z = 38, có cấu hình electron lớp ngoài cùng và sát ngoài cùng là \(4s^24p^65s^2\).

a) Cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

b) Hãy cho biết tính chất hóa học cơ bản của X là gì.

c) Viết công thức oxide và hydroxide cao nhất của X.

d) Viết phương trình phản ứng hóa học khi cho X tác dụng với Cl2.

Trả lời

a) X có cấu hình electron lớp ngoài cùng và sát ngoài cùng là: \(4s^24p^65s^2\).

⟹ Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

- Ô số 38.

- Chu kì 5 do có 5 lớp electron.

- Nhóm IIA do X là nguyên tố họ s, có 2e ở lớp electron ngoài cùng.

b) Tính chất hóa học cơ bản của X:

- X là nguyên tố kim loại vì có 2e ở lớp electron ngoài cùng.

- Kim loại X hoạt động hóa học mạnh.

c) X có hóa trị II

⟹ CTHH của oxide: XO ; CTHH của hydroxide: X(OH)2

d) PTHH khi X tác dụng với Cl2:

X + Cl2 \(\overset {t^o} \rightarrow\) XCl2

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời bài 1 trang 48 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM