Bài 1 trang 45 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Xuất bản: 11/01/2023 - Tác giả:

Bài 1 trang 45 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Hoàn thành chỗ trống trong các câu sau: a) Trong một chu kì, theo chiều ... điện tích hạt nhân

Hướng dẫn trả lời bài 1 trang 45 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 7: XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐƠN CHẤT, BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT TRONG MỘT CHU KÌ VÀ TRONG MỘT NHÓM - Chủ đề 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu hỏi

Hoàn thành chỗ trống trong các câu sau:

a) Trong một chu kì, theo chiều ...(1)... điện tích hạt nhân, độ âm điện của các nguyên tố có xu hướng tăng dần, tính base của các hydroxide của các nguyên tố có xu hướng ...(2)... dần.

c) Nhóm ...(3)... là nhóm chứa các nguyên tố đứng đầu mỗi chu kì trong bảng tuần hoàn. Trong nhóm này, nguyên tử nguyên tố ...(4)... có bán kính lớn nhất. Số lượng các nguyên tố là kim loại của nhóm này là ...(5)...

Trả lời

(1) tăng

(2) giảm

(3) kim loại kiềm (kim loại điển hình)

(4) Francium (Fr)

(5) 6

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời bài 1 trang 45 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM