Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 11.

Giải bài 1 trang 43 SGK Sinh học 11. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp?

Đề bài

Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

Lời giải

Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

Điều kiện : Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacôit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    14:52 PM
17/08/2018    14:52 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu