Giải bài 1 trang 31 tập bản đồ sử 9

Xuất bản: 17/05/2019 - Cập nhật: 09/07/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 31 tập bản đồ lịch sử lớp 9 - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược nổ ra vào ngày nào và mở đầu ở đâu?

Lời giải bài 1 trang 31 tập bản đồ sử 9

Hướng dẫn: Vận dụng các kiến thức đã được học về bài 25 sử 9 để hoàn thành các bài tập.

Trả lời

1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược nổ ra vào ngày nào?

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược nổ ra vào ngày 19/12/1946.

Ngày 23 – 9 – 1945.
Ngày 14 – 9 – 1946.
Ngày 18 – 12 – 1945.
XNgày 19 – 12 – 1946.

Tham khảo: Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ ngày 19-12-1946?

2. Địa phương đã mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc?

Địa phương đã mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc là Hà Nội.

XHà Nội.
Huế.
Đà Nẵng.
Đà Nẵng.

3. Nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp là gì?

Dựa vào sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ quốc tế để chống Pháp, giành độc lập cho dân tộc.
XToàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Trường kì đấu tranh hòa bình bằng các biện pháp mít tinh, biểu tình… đòi thực dân Pháp trao trả độc lập cho dân tộc ta.
Nhân nhượng với Pháp để cùng chung sống hòa bình, khi nào lực lượng của ta đủ mạnh thì tiến hành kháng chiến giành độc lập cho dân tộc.

Tham khảo thêm

Đường lối kháng chiến tàn dân, toàn vẹn, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được cụ thể hóa ra sao?

Trên đây là hướng dẫn giải bài 1 trang 31 tập bản đồ lịch sử lớp 9 để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng ĐọcTàiLiệu sẽ luôn là người bạn đồng hành để góp phần giúp các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Hướng dẫn giải tập bản đồ sử 9 bài 25

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM