Bài 1 trang 3 tập bản đồ lịch sử 9

Xuất bản ngày 07/05/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 3 tập bản đồ lịch sử lớp 9 - Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đã phải chịu những tổn thất gì?...

Bài 1 trang 3 tập bản đồ sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải bài 1 trang 3 tập bản đồ sử 9

1. Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đã phải chịu những tổn thất gì?

XHơn 27 triệu người chết.
X1 710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc, gần 32 000 nhà máy, xí nghiệp và 65 000 km đường sắt bị tà phá.
XLãnh thổ đát nước thuộc phần châu Âu hầu như hoang tàn. Chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.
Hơn 17 triệu người chết và toàn bộ các thành phố, nhà máy, xí nghiệp bị tàn phá.

2.

Nhân dân Liên Xô đã đạt được những kết quả gì trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950)?
XHoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm trước thời hạn 9 tháng.
Sản xuất nông nghiệp tăng 48%, hơn 6000 nhà máy mới được xây dựng.
XSản xuất công nghiệp tăng 73%, hơn 6000 nhà mát được khôi phục và xây dựng mới đã đi vào hoạt động.
XMột số ngành sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh. Đời sông nhân dân được cải thiện.

➜ Xem thêm hướng dẫn giải bài 2 trang 3 tập bản đồ sử 9

Kiến thức cần nắm vững

Những tổn thất gì Liên Xô đã phải chịu khi bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai:

  • Hơn 27 triệu người chết.
  • 1710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc, gần 32 000 nhà máy, xí nghiệp và 65 000 km đường sắt bị tà phá.
  • Lãnh thổ đát nước thuộc phần châu Âu hầu như hoang tàn. Chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.

Những kết quả Nhân dân Liên Xô đã đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950)

  • Hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm trước thời hạn 9 tháng.
  • Sản xuất công nghiệp tăng 73%, hơn 6000 nhà mát được khôi phục và xây dựng mới đã đi vào hoạt động.
  • Một số ngành sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh. Đời sông nhân dân được cải thiện.

➜ Xem tiếp những kiến thức quan trọng từ phần nội dung sơ lược lý thuyết sử 9 bài 1

Tham khảo thêm

Hướng dẫn giải bài 1 trang 3 tập bản đồ sử 9

Trên đây là hướng dẫn giải bài 1 trang 3 tập bản đồ lịch sử lớp 9 để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng ĐọcTàiLiệu sẽ luôn là người bạn đồng hành để góp phần giúp các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Hướng dẫn giải tập bản đồ sử 9 bài 1

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM