Bài 1 trang 20 tập bản đồ lịch sử 9

Xuất bản ngày 14/05/2019 - Tác giả:

Giải bài tập 1 trang 20 tập bản đồ lịch sử lớp 9: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua…

Bài 1 trang 20 tập bản đồ sử 9:Quan sát ảnh chụp dưới đây và dựa vào SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng:

Lời giải bài 1 trang 20 tập bản đồ sử 9

1. Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động gì tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920)

XBỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba.
Đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.
XTham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của đế quốc Pháp.

2.

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920) có ý nghĩa như thế nào tới quá trình hoạt động cách mạng của người?
XTạo tiếng vang với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa.
Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.
Là sự chuẩn bị quan trọng về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Người đứng ra thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam tỏng giai đoạn tiếp sau.
Là mốc son đánh dấu Người đã tìm ra con đường cứu nước đứng đắn coh dân tộc.

Kiến thức cần nắm vững

Tháng 12 - 1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu Người hoàn toàn đi theo con đường cách mạng vô sản.

➜ Xem đầy đủ các kiến thức quan trọng cần nắm cho bài 16 lịch sử 9 tại đây: https://doctailieu.com/su-9-bai-16-c7405

Hướng dẫn giải bài 1 trang 20 tập bản đồ sử 9

Trên đây là hướng dẫn giải bài 1 trang 20 tập bản đồ lịch sử lớp 9 để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng ĐọcTàiLiệu sẽ luôn là người bạn đồng hành để góp phần giúp các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Hướng dẫn giải tập bản đồ sử 9 bài 16

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM