Bài 1 trang 16 tập bản đồ lịch sử 9

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 16 tập bản đồ lịch sử lớp 9 - Điền tiếp tên gọi của tổ chức Liên minh châu Âu (EU) theo từng mốc thời gian.

Bài 1 trang 16 tập bản đồ sử 9: Điền tiếp tên gọi của tổ chức Liên minh châu Âu (EU) theo từng mốc thời gian

Lời giải bài 1 trang 16 tập bản đồ sử 9

Tên gọi của tổ chức Liên minh châu Âu (EU) theo từng mốc thời gian

- Tháng 4 năm 1951, Cộng đồng than, thép châu Âu.

- Tháng 3 năm 1957,”Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu”, rồi “Cộng đồng kinh tế châu Âu”

- Tháng 7 năm 1967,ba cộng đồng trên sáp nhập với nhau thành Cộng đồng châu Âu (EC).

- Tháng 12 năm 1991,”Cộng đồng châu Âu” đổi tên thành “Liên minh châu Âu” (EU).

Tô màu khác nhau vào lãnh thổ các nước thanh gia Liên minh châu Âu theo từng giai đoạn được chú giải trên lược đồ.

Lược đồ các nước trong Liên minh châu Âu năm 2004
 

Tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn soạn sử 9 bài 10 chi tiết các kiến thức cơ bản cần nắm vững và trả lời câu hỏi SKG Lịch Sử 9

Trên đây là hướng dẫn giải bài 1 trang 16 tập bản đồ lịch sử lớp 9 để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng ĐọcTàiLiệu sẽ luôn là người bạn đồng hành để góp phần giúp các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Hướng dẫn giải tập bản đồ sử 9 bài 10

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu