Bài 1 trang 149 sgk Sử 8

Xuất bản ngày 04/03/2019

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 149 sgk Sử 8. Dưới đây là câu trả lời câu hỏi bài 1 trang 149 sgk Lịch Sử 8, phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Câu hỏi

Lập bảng thống kê những phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo mẫu

» Ôn tập Câu hỏi bài 30 trang 149 sgk Sử 8

Trả lời Bài 1 trang 149 sgk Sử 8

Bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX

Phong tràoMục đíchHình thức và nội dung hoạt động chủ yếu
Phong trào Đông du (1905-1909)Lập ra một nước Việt Nam độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ

- Bạo động vũ trang.

- Cầu viện Nhật Bản để đánh Pháp, phát động phong trào Đông du, đưa du học sinh sang Nhật để học tập.

Đông Kinh nghĩa thục (1907)Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ

- Vận động cải cách văn hóa - xã hội.

- Mở trường học, tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn,... để truyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước.

Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì (1908)Nâng cao ý thức tự cường để đi đến giành độc lập

- Đấu tranh hòa bình, dần thiên về xu hướng bạo động.

- Mở trường, diễn thuyết, tuyên truyền, đả phá phong tục lạc hậu, bỏ cái cũ, học theo cái mới, cổ động mở mang công thương nghiệp

Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)Chống đi phu, chống sưu thuế

- Đấu tranh hòa bình, dần thiên về xu hướng bạo động.

- Dưới ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy Tân, phong trào chống đi phu, chống sưu thuế diễn ra rầm rộ và lan rộng ở các tỉnh Trung Kì.

»

Xem tiếp Bài 2 trang 149 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Các điểm giống, khác nhau giữa các phong trào yêu nước và lời giải các câu hỏi  Chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em truy cập doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM