Bài 1 trang 136 sgk Sử 8

Xuất bản: 02/03/2019 - Cập nhật: 04/03/2019

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 136 sgk Sử 8. Dưới đây là câu trả lời câu hỏi bài 1 trang 136 sgk Lịch Sử 8, các nhà cái cách cuối thế kỉ XIX và nội dung cải cách của họ.

Câu hỏi

Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách.

» Ôn tập Câu hỏi bài 28 trang 136 sgk Sử 8

Trả lời Bài 1 trang 136 sgk Sử 8

- Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

- Đinh Văn Điền (1868) xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

- Nguyễn Trường Tộ (1863 - 1871): đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.

- Nguyễn Lộ Trạch (1877-1882): đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

» Xem tiếp Bài 2 trang 136 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX không được thực hiện và đáp án các câu hỏi Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em truy cập doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM