Bài 1 trang 128 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 128 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Số từ và lượng từ

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 1 trang 128 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần trả lời câu hỏi lượng từ, soạn bài Số từ và lượng từ ngắn gọn nhất giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Nghĩa của các từ in đậm trong những câu dưới đây có gì giống và khác nghĩa của số từ?

[…] Các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa.

(Thạch Sanh)

Trả lời bài 1 trang 128 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Nghĩa của các từ in đâm giống và khác nhau là:

  • Giống nhau: Số từ và lượng từ: các, cả mấy, những, cùng biểu thị ý nghĩa chỉ lượng.
  • Khác nhau: Các, cả mấy, những biểu thị số lượng không cụ thể, có tính chất khái quát.

=> Những từ có ý nghĩa và công dụng tương tự: tất cả, vô số, hàng vạn, muôn vàn...

Ghi nhớ

- Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

- Dựa vào vị trí trong cụm danh từ, có thể chia lượng từ thành hai nhóm :

  • Nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể.
  • Nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối.

------------

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 1 trang 128 SGK Ngữ văn 6 tập 1 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Số từ và lượng từ trong chương trình soạn văn 6 được tốt hơn trước khi đến lớp.

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM