Bài 1 trang 116 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 116 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Cụm danh từ

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 1 trang 116 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần trả lời câu hỏi Cụm danh từ là gì, soạn bài Cụm danh từ ngắn gọn nhất giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ sung nghĩa cho những từ nào?

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.

(Ông lão đánh cá và con cá vàng)

Trả lời bài 1 trang 116 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Câu trả lời tham khảo

Cách trình bày 1

- Các từ đứng trước các danh từ như hai (hai vợ chồng), một (một túp lều) làm rõ nghĩa về số lượng, bổ sung ý nghĩa cho danh từ trung tâm đứng sau nó.

- Các từ đứng sau các danh từ như xưa (ngày xưa), ông lão đánh cá (vợ chồng ông lão đánh cá), nát trên bờ biển (túp lều nát trên bờ biển) có ý nghĩa cụ thể hoá ý nghĩa cho danh từ trung tâm đứng trước nó.

Cách trình bày 2

Những từ in đậm bổ nghĩa trong câu:

-  Xưa: bổ nghĩa cho ngày,

-  Hai: bổ nghĩa cho có, hai vợ chồng;

-  Ông lão đánh cá: bổ nghĩa cho vợ chồng;

-  Một: bồ nghĩa cho túp lều;

-  Nát trên bờ biển bổ nghĩa cho túp lều.

Cách trình bày 3

- Các từ in đậm này cụ thể hoá ý nghĩa cho danh từ trung tâm đứng trước hoặc sau nó.

- Cụ thể: Ngày xưa; hai vợ chồng ông lão đánh cá; một túp lều nát trên bờ biển là các cụm danh từ.

Ghi nhớ

- Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

- Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một danh từ.

------------

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 1 trang 116 SGK Ngữ văn 6 tập 1 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Cụm danh từ trong chương trình soạn văn 6 được tốt hơn trước khi đến lớp.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X