Bài 1 trang 113 SGK Sử 8

Giải bài 1 trang 113 SGK Lịch Sử 8. Các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945, lựa chọn sự kiện tiêu biểu nhất và có ý nghĩa với lịch sử Thế giới

Đề bài

Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó.

Hướng dẫn giải Bài 1 trang 113 SGK Sử 8

Cách 1: Trình bày 5 sự kiện tiêu biểu

1-    Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước, mở ra thời kì mới trong lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

2-    Cao tròa cách mạng ở châu Âu 1918-1923. Cao trào cách mạng 1918-1923 có bước chuyển biến mới: giai cấp công nhân trưởng thành, nhiều Đảng Cọng sản ra đời => Quốc tế Cộng sản thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách mạng tháng Mười.

3-    Phong trào đòi độc lập dân tộc ở châu Á. Phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc là đòn tấn công và tư bản chủ nghĩa, trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

4-    Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, dẫn đến hậu quả là chủ nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới.

5-    Chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Cách 2 Lập bảng thống  kê những  sự kiện lịch sử chính  của lịch sử hiện đại  từ năm 1917- 1945

Niên đạiNhững sự kiện chínhKết quả
Tháng 2-1917Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi.

- Lật đổ chế độ Nga Hoàng

- Hai chính quyền song song tồn tại.

7-11-1917Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga thắng lợi.

-Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.

-Thành lập nước Cộng hòa Xô viết  và chính phủ Xô Viết , xóa bỏ chế  độ người bóc lột người , xây dựng chế độ mới.

1918-1921Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ  chính quyến xô Viết.Xây dựng hệ thống chính trị – nhà nước mới, thực hiện các cải cách xã hội chủ nghĩa , đánh thắng thù trong giặc ngoài.

1921-1941
Liên Xô xây dựng CNXH.

- Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tập thể hóa nông nghiệp.

- Liên Xô từ nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp XHCN.

1918- 1923Cao trào cách mạng  ở  Châu Âu, châu Á.

- Các Đảng Cộng sản thành lập.

- Quốc tế cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào.

1924- 1929Thời kỳ ổn định và phát triển của CNTB.Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh, chính trị ổn định.
1929- 1933Khủng hỏang kinh tế ở Mỹ và lan rộng ra tòan thế giới tư bản.Kinh tế giảm sút  nghiêm  trọng, thất nghiệp, bất ổn về chính trị.
1933- 1939
Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hỏang kinh tế.

- Đức-  Ý-  Nhật  phát xít hóa chế độ chính trị, chuẩn bị chiến tranh bành trướng xâm lược.

- Anh-  Pháp-  Mỹ thực hiện cải cách kinh tế, chính trị, duy trì chế độ dân chủ tư sản.

1939- 1945Chiến tranh thế giới thứ hai.

-  Thế  giới  trong tình trạng chiến tranh.

- CNPX Đức – ý - Nhật  thất bại hòan tòan

- Thắng lợi về Liên Xô, các nước đồng minh và nhân loại tiến bộ trên tòan thế giới.

Chọn một số sự kiện  lịch sử tiêu biểu từ 1917-1945, giải thích lý do chọn sự kiện đó:

- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917  thành công, chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực  ở một nước  đã tác động to lớn đến tình hình thế giới.

- Phong trào cách mạng ở các nước  tư bản  Âu- Mỹ 1918-1923  lên cao và có bước chuyển biến mới, ở nhiều nước Đảng Cộng sản ra đời, Quốc tế Cộng sản thành lập  và lãnh đạo cách mạng đi theo  con đường cách mạng tháng Mười.

- Trong cuộc  đấu tranh giành độc lập dân tộc  ở Châu Á, cùng với sự phát triển của phong trào tư sản, giai cấp tư sản bắt đầu  trưởng thành  và tham gia lãnh đạo cách mạng.

- Sau vài năm phát triển, các  nước tư  bản lâm vào cuộc khủng hỏang kinh tế  1929-1933 dẫn đến sự thắng lợi  và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít  Đức, Ý, Nhật. Trong khi đó  để thoát khỏi khủng hỏang kinh tế, Anh –Pháp -Mỹ thực hiện cải cách kinh tế – xã hội.

- Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, đã kết thúc  một thời kỳ phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

» Xem tiếp: Bài 2 trang 113 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Hướng dẫn Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại và đáp án các bài tập Chương 5: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em truy cập doctailieu.com

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM