Bài 1 trang 109 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Xuất bản: 07/07/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 109 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Danh từ (tiếp theo)

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 109 SGK Ngữ văn 6 tập một phần trả lời câu hỏi luyện tập, soạn bài Danh từ (tiếp theo) chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài

Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu sau:

Ngày xưa, / ở/ miền/ đất/ Lạc Việt, / cứ/ như/ bây giờ/ là/ Bắc Bộ/ nước/ ta, / có/ một/ vị/ thần/ thuộc/ nòi/ rồng, / con trai/ thần/ Long Nữ, / tên/ là/ Lạc Long Quân.

(Con Rồng cháu Tiên)

Trả lời bài 1 trang 109 SGK Ngữ văn 6 tập 1

– Các danh từ chung như: Ngày xưa, miền, đất, bây giờ, vị thần, nòi, rồng, nước, …

– Danh từ riêng như: Lạc Việt, Long Nữ, Bắc Bộ, …

Ghi nhớ

- Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương...

- Khi viết danh từ riêng, ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Cụ thể:

  • Đối với tên người, tên địa lí Việt Nam, tên địa lí nước ngoài phiên âm qua Hán Việt: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng.
  • Đối với tên người, tên địa lí nước ngoài phiên âm trực tiếp, không qua âm Hán Việt: Viết hoa chữ cái dầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó; nếu bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

- Tên riêng của các cơ quan, tổ chức, giải thưởng lớn, danh hiệu, huân chương... thường là một cụm từ. Chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đều được viết hoa.

-----------

Các em vừa tham khảo cách trả lời bài 1 trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1 được Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp em luyện tập bài và soạn bài Danh từ (tiếp theo) tốt hơn trước khi đến lớp.

Còn rất nhiều những bài tập khác thuộc chương trình soạn văn 6 đã được chúng tôi biên soạn. Hãy thường xuyên truy cập vào trang để cập nhật nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM