Bài 1 trang 108 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Xuất bản: 07/07/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 108 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Danh từ (tiếp theo)

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 108 SGK Ngữ văn 6 tập một phần trả lời câu hỏi Danh từ chung và danh từ riêng, soạn bài Danh từ (tiếp theo) chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài

Dựa vào những kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy điền các danh từ ở câu sau vào bảng phân loại:

Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Bảng phân loại:

Danh từ chungVua..
Danh từ riêngHà Nội,...

Trả lời bài 1 trang 108 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Từ những kiến thức đã học ở Tiểu học: Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương, …

Có thể điền các danh từ vào bảng như sau:

Danh từ chungCông ơn, vua, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện
Danh từ riêngPhù Đổng Thiên Vương, Gióng, Gia Lâm, Hà Nội

Ghi nhớ

- Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương...

- Khi viết danh từ riêng, ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Cụ thể:

  • Đối với tên người, tên địa lí Việt Nam, tên địa lí nước ngoài phiên âm qua Hán Việt: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng.
  • Đối với tên người, tên địa lí nước ngoài phiên âm trực tiếp, không qua âm Hán Việt: Viết hoa chữ cái dầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó; nếu bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

- Tên riêng của các cơ quan, tổ chức, giải thưởng lớn, danh hiệu, huân chương... thường là một cụm từ. Chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đều được viết hoa.

--------------

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 1 trang 108 SGK Ngữ văn 6 tập 1 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Danh từ (tiếp theo) trong chương trình soạn văn 6 được tốt hơn trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM