Bài 1 trang 103 SGK Công nghệ 11

Giải bài 1 trang 103 SGK Công nghệ 11 với nội dung nêu các khái niệm: điểm chết, hành trình, thể tích công tác....

Hướng dẫn trả lời bài 1 trang 103 sách giáo khoa Công nghệ 11 giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp:

Bài 1 trang 103 SGK Công nghệ 11

Đề bài: Hãy nêu các khái niệm: điểm chết, hành trình, thể tích công tác và chu trình làm việc của động cơ đốt trong.

Giải bài 1 trang 103 SGK Công nghệ 11

Nêu khái niệm:

- Vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiểu chuyên động gọi là điểm chết.

- Quãng đường mà pit-tông đi được giữa hai điểm chết gọi là hành trình pittong.

- Thể tích xilanh giới hạn bởi hai điểm chết gọi là thể tích công tác.

- Chu trình làm việc của động cơ đốt trong là tổng hợp bốn quá trình nạp, nén, cháy - dãn nở và thải.

Đọc Tài Liệu vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi bài 1 trang 103 SGK Công nghệ 11 với mong muốn giúp các em hiểu bài kỹ hơn, qua đó chuẩn bị bài học ở nhà.

Giải bài tập SGK công nghệ 11

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM