Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch sử 12

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 1 trong SGK, kết hợp với nội dung bài học em hãy cho biết câu trả lời của các câu hỏi sau