Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử

Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Lịch sử 6

Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 4 trang 4 Tập bản đồ Lịch sử lớp 6, Quan sát hình 2 SGK sử 6 và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch sử 6

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch sử lớp 6, Trong ngày học đầu tiên ở lớp 6, cô giáo yêu cầu các em điền tiếp những thông tin các nhân vào bảng dưới đây