Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Sinh học 6 bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

6

Soạn Sinh 6 bài 1 đặc điểm của cơ thể sống giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 6 SGK Sinh học 6

Soạn sinh 6 bài 1 đặc điểm của cơ thể sống giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 6 SGK sinh học 6.

Sinh học 6 bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Không chỉ giúp bạn trả lời tốt câu hỏi bài tập trang 6 sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn soạn Sinh 6 bài 1 của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững kiến thức bài học Đặc điểm của cơ thể sống.

Cùng tham khảo...

Kiến thức cơ bản Sinh 6 bài 1

1. Nhận dạng vật sống và vật không sống

Đồ vật, cây cối, con vật… mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc đó chính là thế giới vật chất quanh ta.

- Vật sống (sinh vật) có đặc điểm: lớn lên, lấy thức ăn, sinh sản

2. Đặc điểm chung của cơ thể sống

- Có sự trao đổi vật chất với môi trường: lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể tồn tại được

- Lớn lên:

+ Sinh trưởng: sự tăng về kích thước, khối lượng, thể tích, sinh khối của cơ thể sống

VD: Gà con kích thước nhỏ, khối lượng 0.3kg → gà trưởng thành kích thước lớn hơn, khối lượng 2 – 3kg

+ Phát triển: sự biến đổi về sinh lý, hình thái của cơ thể sống

VD: Cây đậu non → cây đậu trưởng thành xuất hiện thêm lá và hoa (sự biến đổi về hình thái)

- Sinh sản

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 6 bài 1 về đặc điểm của cơ thể sống. Ngoài ra em hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 6 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Soạn sinh 6 bài 1 trang 6

Câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Sinh học lớp 6

Hướng dẫn giải bài 1 trang 5 SGK sinh học 6 của ĐọcTàiLiệu sẽ giúp bạn trả lời tốt câu hỏi và ôn tập kiến thức quan trọng của bài học.

Câu hỏi thảo luận trang 6 SGK Sinh học 6

Hướng trả lời câu hỏi thảo luận trang 5 SGK sinh học 6 của ĐọcTàiLiệu không chỉ giúp bạn trả lời tốt câu hỏi mà còn nắm vững kiến thức của bài học.

Câu 1 trang 6 SGK Sinh học 6

Hướng dẫn giải câu 1 trang 6 sách giáo khoa sinh học 6 giúp bạn trả lời tốt câu hỏi và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học

Câu 2 trang 6 SGK sinh học 6

Giải câu 2 trang 6 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu 2 trang 6 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu