Bài 1

Dưới đây là hướng dẫn soạn văn 7 bài 1. Trả lời các câu hỏi bài 1 SGK môn Ngữ Văn lớp 7 tập 1 giúp các em học sinh tham khảo.

Soạn bài Cổng trường mở ra

Soạn bài Cổng trường mở ra

Soạn bài Cổng trường mở ra với hướng dẫn trả lời câu hỏi phần đọc hiểu và luyện tập trang 8, 9 sgk ngữ văn 7 tập 1

Soạn bài Mẹ tôi

Soạn bài Mẹ tôi

Soạn bài mẹ tôi lớp 7 và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 11, 12 SGK Ngữ văn 7 tập 1 để chuẩn bị bài tốt hơn trước khi tới lớp.

Soạn bài Từ ghép

Soạn bài Từ ghép

Soạn bài Từ ghép trang 15, 16 SGK Ngữ văn lớp 7 tập để giúp các em tìm hiểu về các loại và nghĩa của từ ghép, vận dụng các bài tập liên quan

Soạn bài Liên kết trong văn bản

Soạn bài Liên kết trong văn bản

Soạn bài liên kết trong văn bản với hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 18,19 SGK Ngữ văn 7 tập 1 để chuẩn bị bài tốt hơn trước khi tới lớp.