Bài 1: Truyện ngắn và tiểu thuyết

Soạn bài Dọc đường xứ Nghệ

Soạn bài Dọc đường xứ Nghệ

Soạn bài Dọc đường xứ Nghệ với hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong phần Chuẩn bị, câu hỏi trong bài và cuối bài đọc hiểu trang 27-31 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều.