Mục lục bài học

Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm bài 1: bảng phân bố tần số và tần suất

Hướng dẫn giải bài 4 trang 113 sgk đại số lớp 10

Cho những số liệu thống kê trong bảng sau, lập bảng phân phối ghép lớp

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 3 trang 113 sgk

Tiếp tục các em luyện tập các dạng toán về lập bảng phân bố với tần số ghép lớp

Đại Số lớp 10 đáp án bài 2 trang 113 sgk

Tiếp tục với dạng bài tập lập bảng tần số nhằm giúp các em nắm vững vàng kiến thức hơn

Đáp án bài 1 trang 113 sgk đại số lớp 10

Lập bảng thống kê tần số và tần suất của đồ vật dựa và số liệu đầu bài đưa ra
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu