Mục lục bài học

Bài 1: Bất đẳng thức

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm bài 1: bất đẳng thức

Bài 6 trang 79 sgk Toán 10

Hướng dẫn giải và đáp án bài 6 trang 79 sách giáo khoa đại số lớp 10

Bài 5 trang 79 sgk Đại số 10

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập 5 trang 79 sách giáo khoa Toán đại số lớp 10

Bài 4 trang 79 sgk Đại số 10

Giải bài tập 4 trang 79 sách giáo khoa Toán lớp 10 phần Đại số : Chứng minh bất đẳng thức đúng với mọi giá trị của biến

Hướng dẫn cách làm bài 3 trang 79 sgk đại số lớp 10

Chứng minh tính xác thực của một bất đẳng thức dựa vào những kiến thức đã học được trước đó

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 2 trang 79 sgk

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức đã được đưa ra ở đầu bài

Hướng dẫn làm bài 1 trang 79 sgk đại số lớp 10

Các em được làm quen với khái niệm mới khái niệm về bất đẳng thức
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu