Mục lục bài học

Bài 1: Hàm số

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm bài 1: hàm số

Hướng dẫn bài 4 trang 39 sgk đại số lớp 10

Tìm tập xác định của hàm số và xét tính chẵn lẻ của các hàm số đã cho

Bài 3 trang 39 sgk Toán 10

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 39 sách giáo khoa lớp 10

Bài 2 trang 38 sgk đại số lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 38 SGK đại số 10

Giải bài 1 trang 38 sgk đại số lớp 10

Trước khi thực hiện các phép tính cần tìm tập xác định của biểu thức
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu